Schrack Technik GmbH, Wien

Schrack transformatori imaju širok raspon primena od tehnologije mobilnosti i pogona, u mašinstvu ili na primer, u brzo rastućem području obnovljivih izvora energije. Transformatori se koriste za povećanje (stepping up) ili smanjenje (stepping down) napona u prenosu energije. Za zaštitnu izolaciju koriste se izolacioni transformatori sa električnim odvojenim namotajima.

Prednosti i karakteristike

  • Dostupni su kao jednofazni upravljački transformatori i kao upravljački izolacioni transformatori.
  • Impregnacija smolom za zaštitu od korozije.
  • Samo visokokvalitetne dinamo laminacije.
  • Svi namotaji su izrađeni od lakiranih bakarnih žica.
  • Transformatori su projektovani prema izolacionoj klasi B.

Pregled proizvoda

Transformatori

Transformatori nude prednosti kompaktnog dizajna, male težine i niskog samozagrevanja (visoka efikasnost).

 

Moguća područja primene su, na primer, napajanje niskonaponskih halogenih sijalica (ugradnja nameštaja) ili kao napajanje za svetleće diode (LED).

 

 

Transformatori za svakodnevnu primenu

Sa različitim ulaznim naponima od 230Vac i 400Vac, dostupan je veoma širok raspon izlaznih napona od 12Vac do 230Vac i 400Vac sa izlazima do 5kVA (veći izlazi na zahtev).

Dostupni su i izvori napajanja zasnovani na transformatorima sa AC i DC izlaznom snagom.

 

Dodatne informacije o proizvodima

Standardi: proizvodi prema važećim standardima EN61558, EN60076.