Schrack Technik GmbH, Wien

Energetski kablovi za fiksnu instalaciju, po mogućnosti u kablovske kanale u zatvorenom prostoru, takođe se primenjuje za spoljašnju instalaciju u vodi ili tlu, ako se ne očekuju naknadna oštećenja

Prednosti i karakteristike

  • Bakarni provodnik, goli, puna žica (RE) ili višežični (RM/SM) i aluminijski provodnik, puna žica (SE) ili višežični (RM/SM)
  • Izolacija jezgra od polivinilhlorida (PVC)
  • Spoljašnja izolacija od polivinilhlorida (PVC), crna (otporana na UV zračenje)

Pregled proizvoda