Schrack Technik GmbH, Wien

Primenjuje se u suvim i vlažnim prostorijama, ali ne na otvorenom, sa niskim i srednjim mehaničkim naprezanjima. Kablovi su namenjeni za spajanje pokretnih delova mašina, transportnih traka i velikih delova opreme koji se linearno pomeraju, ako su kablovi izloženi naprezanjima savijanja samo u jednoj ravni. Za kablove sa više od 5 žila, skupovi su odvojeni šipkama.

Prednosti i karakteristike

  • Bakarni provodnik, goli, fino žični
  • Izolacija jezgra od polivinilhlorida (PVC)
  • Jezgra raspoređena paralelno
  • Spoljna izolacija od mekog polivinilhlorida (PVC), crna

Pregled proizvoda

Dodatne informacije o proizvodima

Standardi: bazirani na DIN VDE 0283-2, DIN EN 60228 Class 5 (tip provodnika), identifikacija jezgra prema HD 308 S2