Schrack Technik GmbH, Wien

Schrack Technik nudi sveobuhvatan asortiman proizvoda od fotonaponskih modula do zaštite od prenapona pogodnih za ono što se smatra idealno konfigurisanim fotonaponskim sistemom.

Article Number: K-PVMOSAT6 Download Now

Prednosti i karakteristike

  • Visoki kapaciteti modula
  • Invertori za raznovrsne primene
  • Sistemi za montažu na kose i ravne krovove
  • Zaštitni uređaji za vaš fotonaponski sistem
  • Kompleti za sisteme vezane za mrežu i samostalne sisteme

Pregled proizvoda

Dodatni detalji proizvoda

Fotonaponski sistemi na privatnim kućama pokrivaju oko 20 do 30% sopstvenih potreba za električnom energijom. Ostatak se ubacuje u javnu mrežu kao višak po veoma niskim tarifama električne energije. Inteligentni sistem upravljanja energijom može povećati unutrašnju potrošnju na približno 40 do 60%.

Korisni alati dostupni vama

PV kalkulator

 

PV kalkulator nezavisnosti

SCHRACK Technik neprestano radi na usavršavanju i razvoju novih proizvoda iz oblasti Fotonapona i Elektromobilnosti

Klimatske promene, ekološke katastrofe i uticaj na zdravlje ljudi u celini su goruća pitanja sadašnjeg vremena. Svi želimo da živimo u zdravoj životnoj sredini, da u istoj uživamo i takvu je ostavimo svojim potomcima. Prevencija i smanjenje CO2, nitrogen-oksida i emisije štetnih gasova u transportu i transportnom sektoru su iznad svih prioriteta. Mnoge mere zaštite životne sredine podržane su od strane države. Stoga možemo zaključiti da će ovaj sektor u budućnosti doživeti veliku ekspanziju.

Fotonaponski sistemi

Stanovništvo naše planete ne sluti koliki potencijal iskorišćenja energije poseduje, u vidu sunca, vetra i vode. Ovi izvori energije omogućavaju nam da generišemo električnu energiju i/ili toplotu u skladu sa ekološkim normama, smanjivajući udeo fosilnih goriva u svakodnevnoj potrošnji.

U cilju realizacije projekata iskorišćenja obnovljivih izvora energije i približavanju standardima EU, Srbija je 2005. godine usvojila strategiju dugoročnog razvoja energetike do 2015 godine, a nakon toga 2007. godine i Program ostvarenja strategije do 2012. godine", gde su postavljeni strateši ciljevi koji će važiti u periodu do 2030. godine. Važan napredak predstavlja usvajanje uredbe o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem OIE [ 13 ], koja se primenjuje od 1. januara 2010. godine do 31. decembra 2012. godine, a kojom se propisuju mere podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i za otkup te energije, odnosno cene ubrizgavanja (feed-in tarife). Na osnovu ove uredbe otkupna cena za FN solarnu energiju iznosi 23 ¢€kWh, na 12 godina.

Gotovo univerzalno primenljivi Fotonaponski sistemi kompanije SCHRACK Technik koriste besplatnu, neiscrpnu energiju sunca. Snage fotonaponskih elektrana variraju u opsegu od vata do megavata i kao takve ispunjavaju i najrazličitije zahteve potrošača.