Schrack Technik GmbH, Wien

Schrack Technik nudi različite sisteme invertera snage (povezani sa mrežom, funkcija skladištenja sa/bez EPS) za fotonaponske sisteme kako bi prikupili optimalnu energiju. Projektni pretvarači, kao što je Kostal PIKO CI sa 30,50 i 60 kV upotpunjuju asortiman proizvoda za posebne zahteve.

Article Number: K-PVMOSAT6 Download Now

Prednosti i karakteristike

  • Veliki izbor klasa snage
  • 3f operacija
  • Širok opseg ulaznog napona
  • Kompatibilan sa različitim visokonaponskim baterijama
  • Optimizacija potrošnje ili hitno napajanje

Pregled proizvoda

Brojni sertifikati proizvoda i kvaliteta

 

Moderni pretvarači, poput onih dostupnih u Schrack portfoliju, ispunjavaju brojne funkcije pored svog osnovnog zadatka pretvaranja jednosmerne struje u naizmeničnu struju). Oni preuzimaju funkcije upravljanja, komunikacije i punjenja/pražnjenja u sistemima baterija, što pretvarače čini upravljačima napajanja današnjih fotonaponskih sistema.